תמונות מהמפגש הראשון

מפגש הבוגרים בבאר שבע 1.1.2010