logo

לחץ לתפריט

הקלטתי לכם  מדיטציה לשחרר מטענים פנימיים, מכיוון שאני פוגשת לרוב נשים, ההקלטה היא בלשון נקבה אבל לחלוטין מיועדת גם לגברים. מוזמנים להקשיב ולספר לי איך היה לכם . 

מאחלת חיים של חופש איזון פנימי והקשבה ללב. 

תוכן הקורס

שיעורים סטטוס